Odstąpienie Od Newslettera


Aby odstąpić od Newslettera na stronie cybertutorials.pl należy wysłać wiadomość email na adres newsletter@cybertutorials.pl, o treści:

„Ja, „adres-email” chciałbym/chciałabym odstąpić od newslettera na stronie cybertutorials.pl”