Jak zainstalować Apache na Ubuntu?

16 października 2020
Autor Poradnika FilipWedług globalnych statystyk najpopularniejszym na świecie serwerem Webowym jest Apache (darmowy tak samo jak Linux). W tym tutorialu pokażę instalację na Ubuntu. Jak zainstalować Apache na Ubuntu?

  1. Uruchamiamy serwer/łączymy się przez SSH.
  2. Gdy jesteś na roocie wytarczy wpisać:
apt-get install apache2
  1. Jeśli jednak jesteś zwykłym userem (musisz być w suodersach) wpisujesz:
sudo apt-get install apache2
  1. Jeśli instalacja przebiegła poprawnie, po wejściu na adres IP Serwera (nie ma znaczenia czy jest on prywatny, czy publiczny), powinna ukazać się taka strona startowa:
Jak zainstalować Apache na Ubuntu? strona startowa/domyślna

Jak zainstalować PHP na Ubuntu?

Aby dodać repozytoria PPA (dodajemy je ponieważ PHP ich wymaga), używamy takich komend:

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

Teraz gdy mamy już wymagane repozytoria PPA, instalujemy PHP:

sudo apt-get install -y php7.2

Teraz możemy sprawdzić wersję PHP używając polecenia:

php -v

Jak zainstalować MySQL i phpMyAdmin na Ubuntu?

Na koniec pokażę jak zainstalować System baz danych MySQL i phpMyAdmin. Zaczynamy oczywiście od update’u wszystkich pakietów:

sudo apt update

Instalacja serwera SQL:

sudo apt install mysql-server

Instalujemy phpMyAdmin:

sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-gettext

Podczas instalacji musimy wybrać web serwer – możemy wybrać Apache i lighthttpd. Wybieramy Apache.

Uwaga! aby wybrać którąś z tych opcji nie wystarczy wcisnąć Enter, musisz wcześniej wcisnać spację, potem Enter.

Dalej wszystko przeklikujemy bez zmian, wprowadzamy hasło Administratora.

FAQ: Jak zainstalować Apache na Ubuntu?

Na koniec kilka najczęstszych problemów i rozwiązań:

Problem: Biały ekran w phpMyAdmin. Rozwiązanie:

sudo apt-get install php7.2-mbstring

Problem: Serwer <adres ip lub hostname twojego serwera> potrzebował zbyt wiele czasu na odpowiedź. Rozwiązanie:

ufw status
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw reload
ufw enable

Powrót na Stronę Główną Serwisu.

Dodaj Komentarz


Brak komentarzy.