Jak dodać komputer do domeny AD?

21 października 2020
Autor Poradnika FilipGdy utworzymy domenę Active Directory, potrzebujemy klientów (komputerów dołączonych do domeny), aby nasz Serwer mógł świadczyć im jakieś usługi (np. DNS, Active Directory).

Jak dodać komputer do domeny AD?

  1. Uruchamiamy Serwer (podczas dodawania komputera do domeny, i przed pierwszym logowaniem do komputera Serwer musi być włączony)
  2. Uruchamiamy stację roboczą
  3. Na serwerze przechodzimy do Wiersza Poleceń, wydajemy komendę ipconfig:
Jak dodać komputer do domeny AD? ipconfig
Adres IP (na obrazku zaznaczony na czerwono) zapisujemy w bezpiecznym miejscu

Jak dodać komputer do domeny AD?

UWAGA! Aby nie wystąpiły problemy z łącznością, najpierw ustaw statyczny adres IP na serwerze.

  1. Na stacji roboczej prawym przyciskiem myszy naciskamy ikonę łączności, potem „Otwórz Ustawienia Sieci i Internetu”:

W ustawieniach wybieramy „Zmień opcję karty”:

W panelu sterowania prawym klikiem wybieramy naszą kartę sieciową, potem Właściwości:

W wyświetlonym potem menu, wybieramy „Protokół Internetowy w wersji 4”, potem znowu „Właściwości”:

Jak dodać komputer do domeny AD? właściwości IP na stacji roboczej

W zakładce ustawiana adresu serwera DNS, wybieramy „Użyj następujących adresów serwerów DNS„, wpisujemy adres IP serwera („te cyfry które zapisaliśmy w kroku 3”):

Jak dodać komputer do domeny AD? adres ip serwera wpisujemy na stacji roboczej jako serwer DNS

Po ustawieniu Serwera DNS na stacji roboczej przechodzimy do:

Panel Sterowania > System i Zabezpieczenia > System:

W sekcji „Aby zmienić nazwę tego komputera, jego domenę lub grupę roboczą, kliknij przycisk Zmień”, wybieramy Zmień

W sekcji domena wpisujemy PEŁNĄ nazwę naszej domeny:

Podsumowanie: Jak dodać komputer do domeny AD?

Dodanie komputera do domeny Active Directory jest bardzo łatwe – wystarczy ustawić adres IP serwera jako adres DNS komputera.

Powrót na Stronę Główną Serwisu

Dodaj Komentarz


Brak komentarzy.