Błąd HTTP 400

19 grudnia 2020
Autor Poradnika FilipNieprawidłowe / niezrozumiałe dla serwera żądanie – nie może być ono obsłużone przez serwer z powodu nieprawidłowości (np. błędna składnia/literówka)

Dodaj Komentarz


Brak komentarzy.